Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Aktuality

14.02.2014 11:49

Rozvrh na letní semestr

Zde si můžete stáhnout rozvrhy pro bakalářské a magisterské studium na letní semestr 2013/2014. SOUHRNNY ROZVRH_DENNI STUDIUM_LETNÍ SEMESTR_BAKALÁŘSKÝ PROGRAM_2013-14_UPDATE 5.2.pdf (35128) SOUHRNNY ROZVRH_DENNI STUDIUM_LETNÍ SEMESTR_MAGISTERSKÝ PROGRAM_2013-14.pdf (20402)  

—————

10.01.2014 11:47

Zkouškové období

Přejeme Vám spoustu úspěchů a štěstí ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2013/2014.

—————

19.12.2013 11:45

Veselé Vánoce

Celý kolektiv VŠTVS Palestra všem studentům i nestudentům přeje - Šťastné a veselé Vánoce a hlavně vykročte do nového roku tou správnou nohou.  

—————

15.11.2013 10:34

Přijímací řízení

Nové přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 bude zahájeno v úterý, dne 3.12.2013.

—————

16.10.2013 13:25

Seznam zakoupených publikací a pomůcek v rámci projektu

Zde se můžete informovat o tom, které pomůcky a odborné publikace jsme získali v rámci projektu CZ.17.2/3.1.00/34312 - Seznam zakoupených knih a pomůcek.pdf (72844).

—————

17.09.2013 11:48

Slavnostní imatrikulace a promoce 4.10.2013

Touto cestou bychom vás rádi pozvali na slavnostní imatrikulaci našich nových studentů a promoci našich absolventů. Imatrikulace spolu s promocí bude probíhat 4.10.2013 od 10.00 hodin v Betlémské kapli.

—————

17.09.2013 11:46

Vítáme vás všechny v novém akademickém roce

Opět vás všechny vítáme v novém akademickém roce 2013/2014. Přejeme vám mnoho úspěchů v zimním i letním semestru, a také spoustu krásných chvil prožitých s námi. Budeme se na vás těšit.

—————

15.08.2013 10:33

Dny otevřených dveří 2014

Dny otevřených dveří se konají vždy od 16:30 hod. v budově vysoké školy (Pilská 9, Praha 9 - Hostavice) v termínech:    12.12. 2013, 15.1. 2014, 11.2.2014, 12.3.2014, 10.4.2014, 12.5.2014, 17.6.2014 Po prezentaci v 16:30 hod. bude následovat společná prohlídka školy, která potrvá...

—————

09.07.2013 09:55

Harmonogram akademického roku 2013/2014

Zde si můžete stáhnout Harmonogram akademického roku 2013-2014_BC. A MGR. STUDIUM.pdf (39973), který Vám poslouží k lepší orientaci v následujícím školní roce.

—————

25.06.2013 09:57

Přejeme všem hezké prázdniny

Nejen všem našim studentům a absolventům, ale také naším přiznivcům přejeme hezké prázdniny plné skvělých zážitků bez nehod. Těšíme se na září a říjen, kdy se společně opět shledáme.

—————


AKTUALITY

Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog se zaměřením „Edukace dospělých a seniorů“

 

Inovace programu reaguje na požadavky trhu a orientuje se na vzdělávání dospělých a seniorů. Rozšiřuje se tím nabídka vzdělávání na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.

                 

Cílem nové specializace je zatraktivnit a inovovat obor sportovní a volnočasový pedagog se zaměřením ,,Edukace dospělých a seniorů“. Díky novým kompetencím, které studenti a absolventi získají v rámci této specializace, se zvýší jejich uplatnění na trhu práce.

 

Inovace je uskutečňována v rámci grantového projektu „Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog“, číslo CZ.2.17/3.1.00/34312, realizovaného za podpory Operačního programu Praha Adaptabilita.

Díky podpoře grantového programu OPPA získají studenti možnost snížení výše školného na 39 900,- Kč za rok (platí pro 1. a 2. ročník studia z důvodu účasti v pilotním ověření). Tato nabídka platí jak pro studenty a studentky v prezenčním, tak v kombinovaném studiu. Přijetí do studia je bez přijímacích zkoušek.

 

 

Důvody, které nás vedly k vytvoření nového obsahu výuky:

  • nutnost vytvoření alternativních preventivních programů zaměřených na dlouhodobé udržení aktivního stáří a soběstačnost;
  • vývoj demografické křivky české populace, ukazující progresivní zvětšování cílové skupiny seniorů;
  • s ohledem na demografický vývoj, je orientace na tyto zákazníky vhodným ekonomickým záměrem i ve sféře služeb (vzdělávání, volný čas, wellness);
  • narůst zájmu střední generace o podporu volnočasových aktivit vlastních rodičů (tedy seniorů). Za tímto trendem často stojí zájem střední generace o zvýšení soběstačnosti rodičů;
  • Postavit se narůstajícím projevům antiagingu ve společnosti a z etických a humánních důvodů nabídnout stárnoucí populaci pozitivní změny v jejich životním stylu.

 

 

Cílem programu je:

  • připravit studující na specifika práce s dospělými a seniory v oblasti zájmového vzdělávání a aktivního využívání volného času;
  • naučit studenty tvořit různě zaměřené programy (vzdělávací, volnočasové s různou specializací – sport, tvorba, relaxace) jak s ohledem na zdravotní stav seniorů (od seniorů se zdravotními obtížemi po seniory aktivní a s výbornou tělesnou i psychickou kondicí), tak s ohledem na sociální kontext, v němž konkrétní senioři žijí;
  • připravit preventivní programy podporující myšlenku prožití aktivního stáří a zlepšení (udržení) kvality života v seniorském věku v kontextu celospolečenských změn. Inovace programu je připravena ve spolupráci s odborníky z praxe.