Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Školné - Bakalářské studium

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Školné pro studenty nastupující do 1. ročníku akademického roku 2014/2015 je stanoveno na 49 500,- Kč.

Splatné je ve dvou splátkách:
1. splátka      29 000,- Kč     do 15. 8. 2014
2. splátka      20 500,- Kč     do   9. 2. 2015


 

Školné pro studenty nastupující do 2. ročníku akademického roku 2014/2015 je stanoveno na 49 500,- Kč.

Splatné je ve dvou splátkách:
1. splátka      29 000,- Kč     do 15. 8. 2014
2. splátka      20 500,- Kč     do   9. 2. 2015

 

Školné pro studenty 3. ročníku 2014/2015 je stanoveno na 58 000,- Kč.

Splatné je ve dvou splátkách:
1. splátka    33 000,- Kč      do 15. 8. 2014
2. splátka    25 000,- Kč      do   9. 2. 2015

 

Banka:                    ČSOB
Číslo účtu:           188 964 839/ 0300
Variabilní symbol:      Identifikační číslo z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno na základě podané přihlášky ke studiu

 

Školné - Magisterské navazující studium

Wellness specialista                                53 000,– Kč
1. splátka      33 000,– Kč     do 15. 8. 2014
2. splátka      20 000,– Kč     do   9. 2. 2015

 

Nabídka úvěru u Komerční banky
Dovolujeme si Vám nabídnout produkty Komerční banky, které jsou určeny právě Vám, studentům vysokých, nebo vyšších odborných škol.

 

ÚVĚR GAUDEAMUS
Můžete čerpat v případě, že máte vedený účet Gaudeamus, nebo jiný nepodnikatelský účet u Komerční banky. Úvěr je poskytován, jako hotovostní, avšak lze čerpat i bezhotovostně na úhradu školného.

 

Výhody úvěru Gaudeamus

  • Snadné získání finanční prostředků.
  • Po dobu studia lze splácet pouze úroky z vyčerpané částky úvěru.
  • Možnost odložit splácení úvěru (pokud student nezíská bezprostředně po ukončení studia VŠ zaměstnání, apod.)
  • Úvěr lze poskytnout i studentům, kteří nemají pravidelný měsíční příjem.

Výše úvěru
Minimální výše úvěru je stanovena částkou 50 000 Kč. Maximální výše úvěru je limitována částkou 150 000 Kč, v případě odložené splátky jistiny a částkou 500 000 Kč v případě anuitního splácení zahájeného ihned po jednorázovém vyčerpání úvěru.

 

Způsob čerpání
Jednorázově - klientem požadovaná výše úvěru ve smlouvě je převedena na Konto Gaudeamus nebo na jiný běžný nepodnikatelský účet vedený u KB.
Postupně - každoroční převod finančních prostředků na Konto Gaudeamus nebo na jiný běžný nepodnikatelský účet vedený u KB dle požadavků klienta specifikovaných ve Smlouvě o úvěru. Minimální částka pro jedno čerpání je 20 000 Kč.

 

Zajištění
Banka požaduje vždy zajištění formou ručení fyzickou osobou - občanem (nejlépe Vašimi rodiči), ručitelský závazek se sjednává na celou výši poskytnutého úvěru.

 

Splácení
Doba splatnosti až 10 let od podpisu smlouvy. Možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí.

 

KONTO GAUDEAMUS
Je konto speciálně připravené pro studenty. Účet slouží k pravidelnému i nepravidelnému ukládání úspor, k realizaci hotovostních a bezhotovostních plateb nesouvisejících s podnikáním.

 

Výhody konta Gaudeamus:

  • Zdarma studentská karta EURO<26 (zajištuje slevy na výstavy, koncerty, při cestování i nakupování)

  • Zdarma mezinárodní platební karta Styl Maestro, nově s čipovou technologií

  • Vedení běžného účtu zdarma, navíc s výhodným úročením vkladu

  • Možnost získat povolený debet až do výše 10 000 Kč

  • Informace o denním zůstatku prostřednictvím automatického a bezplatného zasílání SMS zpráv při každém pohybu na účtu - Expresní linka KB zdarma zdarma můžete získat také internetové bankovnictví mojebanka