Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


VÝSTUPY PROJEKTU

Na základě realizovaného projektu může již od roku 2012 VŠTVS Palestra nabídnout inovaci studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog. Díky finanční podpoře, kterou nám poskytla Evropská unie  spolu s odborem evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy jsme pro studenty připravili následující:

- 2 specializace studijního programu;

- 17 nově inovovaných obsahů předmětů v prezenční formě;

- 17 nově inovovaných obsahů předmětů v kombinované formě;

- 5 studijních opor.

 

Inovované předměty naleznete ve složce Inovace předmětů. Nejdůležitější a nejužitečnější jsou pro vás studijní materiály  v českém jazyce.