Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ PEDAGOG

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2012

Datum ukončení projektu: 28. 2. 2014

Místo realizace projektu: VŠTVS PALESTRA, Pilská 9, Praha 9, 198 00

 

                                                         Virtuální leták zde: Palestra leták.pdf (57,3 kB)
Přijímání studentů do pilotního ověření probíhá zde : https://palestra.moggis.cz/prihlaska.php
 
 

Cílem projektu je inovace stávajícího bakalářského programu Sportovní a volnočasový pedagog.  Inovace se týká  rozšíření oboru o specializaci ,,Edukace dospělých a seniorů“.

Součástí inovace bude jednak aktualizace obsahového zaměření stávajících předmětů studijního oboru, jednak doplnění studijního plánu o nové povinně-volitelné a volitelné předměty, jejichž absolvování bude pro získání nové specializace povinné. Pro inovované i nově vytvořené předměty budou zpracovány didaktické dokumenty ve struktuře odpovídající požadavkům akreditační komise. Nově bude koncipována organizace a obsahové zaměření praxí.

V rámci této specializace bude obor Sportovní a volnočasový pedagog, který se dosud zaměřoval převážně na práci s dětmi a mládeží, rozšířen o zaměření na práci s dospělými a seniory. Toto zaměření v poslední době získává stále více na důležitosti, protože počet potenciálních klientů  roste a bude růst.

Součástí projektu je pilotní ověření nových a inovovaných předmětů v rámci studijního oboru a nové specializace jak v prezenční, tak kombinované formě studia.

Dalším cílem projektu je vytvoření studijních materiálů a studijních opor, především pro podporu kombinované formy studia. Studijní opory budou studentům k dispozici v prostředí informačního systému Moggis.

Souběžně s inovacemi studijního oboru bude probíhat i další vzdělávání pedagogických pracovníků vysoké školy a to v oblasti rozšiřování jejich odbornosti o problematiku práce se seniory, přípravy a tvorby různých forem studijních opor a zvyšování kvality komunikace v cizích jazycích. Cizí jazyky jsou však VOLITELNÉ.

Celkovým výstupem projektu bude inovovaný studijní bakalářský obor Sportovní a volnočasový pedagog, na který budou studenti přijímany BEZ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Ve specializaci, která bude nově jeho součástí, získají studenti a absolventi  kompetence, které rozšíří možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Oblast práce s dospělými a seniory se díky prodlužujícímu se věku populace a při zachování aktivního životního stylu stává velmi důležitou  součástí profesních dovedností volnočasových pedagogů.