Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog se zaměřením „Edukace dospělých a seniorů“

14.06.2012 11:58

Inovace programu reaguje na požadavky trhu a orientuje se na vzdělávání dospělých a seniorů. Rozšiřuje se tím nabídka vzdělávání na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.

 

Cílem nové specializace je zatraktivnit a inovovat obor sportovní a volnočasový pedagog se zaměřením ,,Edukace dospělých a seniorů“. Díky novým kompetencím, které studenti a absolventi získají v rámci této specializace, se zvýší jejich uplatnění na trhu práce.

 

Inovace je uskutečňována v rámci grantového projektu „Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog“, číslo CZ.2.17/3.1.00/34312, realizovaného za podpory Operačního programu Praha Adaptabilita.

Díky podpoře grantového programu OPPA získají studenti možnost snížení výše školného na 39 900,- Kč za rok (platí pro 1. a 2. ročník studia z důvodu účasti v pilotním ověření). Tato nabídka platí jak pro studenty a studentky v prezenčním, tak v kombinovaném studiu. Přijetí do studia je bez přijímacích zkoušek.

 

 

Důvody, které nás vedly k vytvoření nového obsahu výuky:

  • nutnost vytvoření alternativních preventivních programů zaměřených na dlouhodobé udržení aktivního stáří a soběstačnost;
  • vývoj demografické křivky české populace, ukazující progresivní zvětšování cílové skupiny seniorů;
  • s ohledem na demografický vývoj, je orientace na tyto zákazníky vhodným ekonomickým záměrem i ve sféře služeb (vzdělávání, volný čas, wellness);
  • narůst zájmu střední generace o podporu volnočasových aktivit vlastních rodičů (tedy seniorů). Za tímto trendem často stojí zájem střední generace o zvýšení soběstačnosti rodičů;
  • Postavit se narůstajícím projevům antiagingu ve společnosti a z etických a humánních důvodů nabídnout stárnoucí populaci pozitivní změny v jejich životním stylu.

 

 

Cílem programu je:

  • připravit studující na specifika práce s dospělými a seniory v oblasti zájmového vzdělávání a aktivního využívání volného času;
  • naučit studenty tvořit různě zaměřené programy (vzdělávací, volnočasové s různou specializací – sport, tvorba, relaxace) jak s ohledem na zdravotní stav seniorů (od seniorů se zdravotními obtížemi po seniory aktivní a s výbornou tělesnou i psychickou kondicí), tak s ohledem na sociální kontext, v němž konkrétní senioři žijí;
  • připravit preventivní programy podporující myšlenku prožití aktivního stáří a zlepšení (udržení) kvality života v seniorském věku v kontextu celospolečenských změn. Inovace programu je připravena ve spolupráci s odborníky z praxe.

 

 

—————

Zpět