Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Zdůvodnění potřebnosti projektu

15.06.2012 11:38

Stárnutí obyvatelstva se svými ekonomickými a sociálními dopady na společnost se dnes považuje za jeden z dominantních problémů lidstva. Populace osob starších 60 let tvoří ve vyspělých zemích světa 21- 22%, včetně ČR, a je reálný předpoklad, že tento trend bude nadále stoupat. Zdravotní stav osob nad 60 let dlouhodobě signalizuje značnou nemocnost, proto tato skupina obyvatel spotřebovává 60 % kapacity zdravotní péče a na ni vynaložených nákladů.

Významně se zvyšuje průměrný věk populace vyspělých zemích světa a tento trend je patrný i u nás. Naše společnost proto hledá východiska, která by umožnila, aby lidé i ve vyšším věku žili plnohodnotně, byli co nejdéle soběstační, případně i schopni zapojit se do aktivního společenského života.

Naléhavost této problematiky potvrzuje vyhlášení letošního roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Všechny tyto skutečnosti vyjadřují společenskou nutnost vytvořit i u nás ucelený systém preventivní péče o stárnoucí populaci, obdobně jako již mají mnohé země západní Evropy.

Pravidelné pohybově relaxační a prožitkové aktivity, které jsou součástí programu aktivního stylu života pro seniory, se jeví jako nejlacinější komplexní zásah, který motivačně působí na životní postoje starších, často osaměle žijících lidí.

—————

Zpět