Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Studijní opory

Pro zpřístupnění e-learningových studijních opor využijte následujícího postupu:

1) na webových stránkách www.palestra.cz klikněte na: Vysoká škola, a zde pak zvolte přístup do informačního systému

2) do přihlašovací obrazovky napište jméno grant2 a heslo grantg5

3) zpřístupní se vám otevřené studijní kurzy